medjimurje.info
Dva javna pitanja gradonačelniku Stjepanu Kovaču
Gospodine gradonačelniče, postavio bih Vam javno dva pitanja budući da vjerujem da će odgovori interesirati širu javnost. Zašto je zimska služba trgovačkih centara jača i ažurnija od gradske zimske službe? Znate li Vi i gradska zimska služba da Čakovec ima više od četiri ulice koje...