medjimurje.info
Najkorumpiranije zemlje razvijenog svijeta
SVJETSKI ekonomski forum objavio je i ove godine, u sklopu Globalnog izvješća o konkurentnosti, takozvani indeks korupcije. Na temelju odgovora na tri pitanja koja su se postavljala ispitanicima