medjimurje.info
I invalid samo uz odgovarajuću nacionalnost i vjeru
Krajem siječnja ove godine objavio sam tekst o inicijalnom sastanku buduće političke stranke osoba s invaliditetom. I prekjučer dobijem email kako će u studenom biti sastanak inicijalne skupine, dnevni red i još neke podatke, između ostalog da će se stranka zvati Hrvatska stranka osoba s inv...