medjimurje.info
Ako imaš pravo prezime – na MEV-u može!
Ako sklopite ugovor o stipendiranju sa recimo, Gradom Čakovcem, jedna od točki ugovora govori o tome kako korisnik stipendije ne smije biti i korisnik neke druge stipendije.