medjimurje.info
Uz tjedan braka ide i smijeh
DEFINICIJE braka: Crkvena: -Brak je religijski čin, u kojem dobivamo jednog razapetog više i jednu djevicu manje. Pravna: -Brak je doživotna robija u kojoj osuđeni može biti oslobođen samo zbog lošeg vladanja.