medjimurje.info
Narcisova žalopojka
Narcisova žalopojka: Kroz vjekove mi premca nije bilo, Nikome se kao meni nije snilo, Da niko kao ja tako lijep nije, I samo za mene moje srce bije, I bolesti mojoj nije bilo para, Do današnjih hrvatskih političara!...