mechanics-group.bg
Механикс Груп на форум „Ден на кариерата“, Октомври 2019
Традиционно Механикс Груп се представи като атрактивен работодател на проведения на 17 Октомври 2019 Форум „Ден на кариерата“, който се проведе в ТУ-София, филиал Пловдив, Механикс Гр…