mechanics-group.bg
Проведено публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“
Информация за проведено публично събитие по Проект „Повишаване на енергийната ефективност в ММ Галваникс ООД“ На 08.04.2019 г., в Административната сграда на ММ Галваникс ООД, с.Драго…