mechanics-group.bg
ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ММ „ГАЛВАНИКС“ ООД
ОБЯВА На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че „ММ Галваникс“ ООД, с. Драгор, има Инв…