mdm.ro
MFP propune crearea cadrului general pentru înființarea Băncilor Naționale de Dezvoltare
Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care reglementează condițiile generale de înființare și funcționare a băncilor naționale de dezvoltare, care sunt constituite şi funcționează ca instituții de credit conform preve...