mawthuq.net
بين العلم والدين صدام تاريخي أم فجوة مصطنعة؟
ين العلم والدين صدام تاريخي أم فجوة مصطنعة؟ روّج البعض لافتراض اكتسب بطول التداول قوة الحقيقة، مفاده أن الدين مادام ينطلق من غيب غير مشاهد، والعلم مادام...