matsbjork.se
Pragmatisk PSI
Sverige är i färd med att tillgängliggöra maskinläsbar, vidareförädlingsbar data offentligt enligt ett direktiv som kallas PSI (Public Sector Information) – ofta som Öppna Data. Mitt arbete h…