matsbjork.se
Gamification : Drivkrafter
Presentation om drivkrafter och gamification : Om du förstår din målgrupps drivkrafter så kan du också skapa bra mekanik för att engagera dem.