matsbjork.se
Digital strategi för 2020
Framtiden handlar INTE om teknologi. Den handlar om oss. Och ett sätt att säkra en fin position i ett framtida digitalt landskap är att skapa värdeskapande, personliga och relevanta tjänster.