matsbjork.se
Att förhålla sig till förändring
Hur kan framtiden kan se ut för oss, hur vi kan välja att förhålla oss till förändring och vad vi gör just nu. Det försöker jag elaborera lite kring här – som en förlängning på min föreläsnin…