masoudz.com
روایت شورانگیز یک گزارشگر آزاد
– روایت شورانگیز یک گزارشگر آزاد- سلام – – فرض کنیم که سال 2005 است و شما یک جوان خوش تیپ و 22 ساله هستید، چند روزی بیشتر نیست که از دانشگاه Yale در رشته ریاضیات در مقطع فوق لیس…