masoudz.com
خانه رویایی
سلام فیلم «راز» رو چندین و چند مرتبه دیدم (راستی یكی عقیده داشت كه آدمهای ضعیف از این فیلمها خوششون میاد!!!… اصلاً من ضعیف… ) یه بخشی از فیلم كه خیلی ازش خوشم میاد همون قسمتی هست كه یكی…