masoudz.com
آنچه گذشت…
سلام درگیری های کاری و یه مقدار وسواس باعث شده که خیلی بین پست ها فاصله بیفته… این بار یکم روش قدیمی بلاگ رو تغییر میدم و بجای یک فیلم یا انیمیشن، تمامی فیلم هایی را که در دو ماه گذشته …