maruism.com
Thursday Humor 09.11.14
Para maiba naman…1. Aanhin mo pa ang damo, kung may shabu naman sa kanto?2. Pagkahaba-haba man ng prusisyon, prusisyon pa din.3. Ang di marunong lumingon sa pinanggalingan, naka -kotse.4. Ang…