maruism.com
SMS Jokes 2011-198
PACMAN: “Kung nagcondom ang tatay ko walang 8 division world champion ang Pilipinas ngayon.” LAGMAN: “Kung nagcondom si Diosdado Macapagal, wala sanang problema ang bayan ngayon!&…