maruism.com
SMS Jokes 73
♥♥♥ DOK: “Anong nangyari sa mga tenga mo?” JOSHUE: “Nagpaplantsa kasi ako nang kumiriring ang telepono. Aksidenteng na-pick up ko ‘yung plantsa.” DOK: “Eh bakit dalawa…