marobagicho.com
લખો ગુજરાતીમાં !
# મારા બગીચાની મુલાકાત લેનાર ઘણાં મિત્રોને ગુજરાતીમાં લખાણ વાંચીને સવાલ થાય છે કે ગુજરાતીમાં કઇ રીતે લખવું. ઘણાં મિત્રોને આ અંગે સહાયરૂપ બની શક્યો છું તેનો મને અતિ આનંદ છે. છતાંયે બીજા ઘણાં એવા લોક…