markvandemortel.nl
Artikel De Limburger over klassen die werken met de iPad als didactisch hulpmiddel
Dit artikel van Dagblad De Limburger geeft goed weer wat onze visie is bij de begeleiding van docenten die lesgeven in een klas waar de iPad als didactisch hulpmiddel ingezet wordt.