maribranze.ro
Scări [Proză scurtă]
Annie, micuţa Annie, avea cea mai serioasă problemă din univers. Ce gamă cromatică era adecvată primei ieşiri cu colegii în oraş? În fond, avea patru opţiuni: —ceva deschis, vesel; —ceva mai închis…