marcelbeerthuizen.com
Goede voornemens
Als dit eerste nummer van 2014 op de mat valt, is de eerste maand van het nieuwe jaar verstreken en zijn vele goede voornemens vergeten. Wat voor jaar wordt 2014? Het lijkt erop dat we uit het dal …