maquita.eu
Logopedické maľovanky a cvičenia pre deti od 4 do 7 rokov - Maquita
Logopedické maľovanky sú vhodné pre predškolákov a začínajúcich školákov, ktorým robí problémy správna výslov­nosť niektorých hlások. Pracovný zošit môžu využívať nielen rodičia, ale aj učitelia v materských, základných a špeciálnych školách.