manukastudio.pl
Teatr Polski w Bydgoszczy - Manuka
Identyfikacja wizualna i projekt materiaƂów promocyjnych Teatru Polskiego w Bydgoszczy.