manukastudio.pl
Bezimienne dzieło - Manuka
Oprawa graficzna spektaklu: „Bezimienne dzieło” S. I. Witkiewicza, w reżyserii Jana Englerta.