mammatrams.se
Hur går det med magsjukan, då? |
Än är magsjukan – eller snarare effekterna av den – inte över. – Aha, campylobacter, tänker kanske nån. Men se du det var det inte, för det har tagits