malkow.com.pl
Wystawa malarstwa Pawła Baśnika pt. Mimesis - 10 sierpnia, godz. 17.00
Zapraszamy na wystawę młodego artysty pochodzącego z Warty, a interesującego się liryczną abstrakcją materii, op artem a także quasi hiperrealistycznym malarstwem olejnym, które zaprezentowane zostanie na wystawie. Najczęściej powtarzającym się motywem tego cyklu jest portret, który jak sam ar