malesia.me
Fadil Kajoshaj, rizgjedhet kryetar i UDSH-së Dega e Malësisë
Unioni Demokratik i Shqiptarëve-Dega e Malësisë, ka mbajtur Kuvendin e pestë zgjedhor dhe ka zgjodhi kryesinë e re të përbërë prej 19 anëtarësh. Në Kuvend z.Fadil Kajosha me 32 vota u rizgjod