malesia.me
Kuvendi i MZ: Tuzi komunë e pavarur
Kuvendi i Malit të Zi sot votoi ndryshimin e ligjit për organizim territorial të Malit të Zi me të cilin Tuzi do të jetë Komunë e pavarur me të drejta të plota.Me ndryshimet e ligjit po ashtu parashihet formimi i Këshllit organizativ, në mënyrë që komuna e re të funksiono