malesia.me
Nga sot në Parlamentin e Malit të Zi edhe gjuha shqipe
Nga sot në Parlamentin e Malit të Zi është e mundur që deputetët shqiptarë të falsin në gjuhën shqipe, ka njoftuar kryetari i parlamentit Darko Pajoviq.Siç shpjegoi Pajoviq,fjala është për projekt pilot.Nga sot në Kuvend, nëpërmjet një projekt piloti, është e mu