malesia.me
Komuna e Tuzit pjesë e Unionit të Bashkive Shqiptare në Rajon
Nikoqire e takimit të 3-të të Kryetarëve të Unionit të Bashkive Shqiptare në Rajon këtë herë është Tetova.Kryetarët e komunave Tiranë, Prishtinë, Tetovë, Vlorë, Prizren, Tuz, Ulqin, Preshevë dhe Gostivar