malesia.me
Përgjegjësia politike e shumicës ndaj pakicës
Ne botën e qytetëruar në rrethana të reja shoqërore në pluralizëm duhet eliminuar qasjen hegjemoniste e trashëguar nga koha e monizmit, sepse çdo popull apo pjesë të ndara të tij, duhet të prezantohet me identitetin e vet politik, arsimor e kulturor, pa im