malesia.me
Orë qytetare: Promovimi i Ushtrisë së Malit të Zi dhe thirrja ushtarake
Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Komunën e Tuzit, me qëllim të promovimit të Ushtrisë së Malit të Zi dhe thirrjes ushtarake, organizon:orëqytetare, më 11.06.2019 në orën 12,në