malesia.me
U mbajt takimi i Koalicionit “Shqiptarët e Vendosur”
KUMTESË PËR MEDIAMë 9.10.2019 në selinë e Forcës së Re Demokratike, u mbajt takimi i Koalicionit „Shqiptarët e Vendosur, në të cilin është diskutuar për arritjet e Koalicionit drejt realizimit të objektiva