malesia.me
1.600 nënshkrime për pjesëmarrje në zgjedhje
Një nga risitë kryesore në projektligjin për zgjedhjen e deputetëve dhe këshilltarëve është se numri i nënshkrimeve të nevojshme për mbështetje të listave zgjedhore është zvogëluar nga 0.8 përqind në 0.3 përqind në mënyrë që të forcohet pluralizmi po