malesia.me
Faik Nika: Përfaqësimi i shqiptarëve në organet e administratës publike, është një nga sfidat me të rëndësishme për shqiptarët në Malin e Zi
Nga Faik Nika:Përfaqësimi i shqiptarëve në organet e administratës publike, është një nga sfidat me të rëndësishme për shqiptarët në Malin e Zi, në këtë kuadër edhe për Këshillin Komb