majaskogstad.com
Klarer samfunnsernæringsstudenter å oppnå anbefalt inntak av næringsstoffer?
Svaret er nei… og hvis noen med spesielt god kunnskap og interesse for mat ikke klarer å oppnå anbefalingene er det kanskje rimelig å tro at den gjennomsnittlige nordmannen heller ikke klarer det. Hvilke vitaminer og mineraler vi trenger mer av kan du se i tabellen lenger ned. Vi hadde et arbeidskrav på skolen der vi fikk i oppgave å registrere kostholdet vårt ved å bruke tre forskjellige metoder; Gjennomføre to 24-timers recall (vi blir spurt om hva vi spiste dagen før, fra vi stod opp til vi la oss) Fylle ut et matvarefrekvensspørreskjema (FFQ) Gjennomføre en 7-dagers veid registrering (veie ALT du spiser og drikker i løpet av 7 dager) 7- dagers veid registrering blir regnet som den mest nøyaktige av disse metodene så jeg velger derfor å ta utgangspunkt i denne metoden. Vi er 23 stykker i klassen (21 jenter +2 gutter) som har svart på undersøkelsen. Anbefalingene for gutter og jenter er litt forskjellige og derfor står anbefalingene av og til som et intervall. Anbefalingene er som regel høyere for gutter, bortsett fra for anbefalingene av jern og folat. Tallene er egentlig enda lavere enn det som vises i tabellen på grunn av at vi har registrert kosttilskudd: Veldig mange tar tilskudd av multivitamin, B-kompleks og spesielt mange tar tilskudd av vitamin D og tran. Dersom vi kun ønsker å se på hvilke vitaminer og mineraler vi får gjennom maten er altså tallene dårligere enn det som vises i tabellen. Median eller gjennomsnitt? I og med at det er store forskjeller i inntak på for eksempel D-vitamin (laveste inntak var 2,4 ug og høyeste var 106 ug) så gir gjennomsnittet et dårlig bilde av inntaket. For å jevne ut store forskjeller bør vi se på medianen når vi skal vurdere om vi får i oss nok eller ikke. Vi får i oss for lite vitamin D, folat og jern i forhold til anbefalingene. Andre viktige næringsstoffer som ikke har blitt registrert: Legg merke til at noen næringsstoffer ikke ble registrert, som for eksempel jod, vitamin K og omega-3. Dette er næringsstoffer som også kan være vanskelige å få nok av. For eksempel så viser den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) at hele 70% av gravide i Norge får mindre jod i kosten enn det som er anbefalt. Gravide har riktignok et litt større behov enn ikke-gravide (175 ug anbefalt til gravide i forhold til 150 ug for ikke-gravide). I forhold til anbefalingene spiser vi også for mye mettet fett.