maharashtracitynews.com
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था [TRTI] पुणे येथे विविध पदांच्या ०८ जागा
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था [TRTI] पुणे येथे विविध पदांच्या ०८ जागा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था [Tribal Research and Training Institute Pune] पुणे येथे विविध पदांच्या ०८ जागांसाठी पात्र…