mahapashupatastra.com
Shiva Gita Ch 07: Vishwaroopa Sandarshana Yoga - महापाशुपतास्त्र
Shiva Gita Ch 07: Vishwaroopa Sandarshana Yoga - Shiva Gita - श्रीराम उवाच .. भगवन्यन्मया पृष्टं तत्तथैव स्थितं विभो . अत्रोत्तरं मया लब्धं त्वत्तो नैव महेश्वर परिच्छिन्नपरीमाणे देहे भगवतस्तव . उत्पत्तिः पञ्चभूतानां