magnusstrom.se
Skanning och repro
Jag erbjuder skanning av negativ och positiv film. Imacon Flextight Photo är den skanner jag använder och det är den minsta i Imaconfamiljen. Skanning av mellanformatsfilm ger en mycket bra kvalite…