magasinetpublik.se
Vid vilken temperatur brinner telefoner?
Någon i min närhet påstår att vi på grund av samhällets digitalisering inte ligger långt ifrån att sluta lära barn skriva för hand. Jag rycker till. Det är väl ändå inte möjligt? Vad skulle det vara för framtid? Eller är det bara jag som är konservativ och vägrar inse hur ny teknologi lägger grunden för nya och konstruktiva former av…