madenis.org.tr
Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek 'Kamu-Özel İşbirliği ile Yerli Kömür Üretiminin Arttırılması Çalıştayı'na Katıldı
Türkiye Maden İş Sendikası