macprizren.net
PROVIMI PRANUES për regjistrim në klasën e 6-të, 7-të, 8-të, 9-të
Apliko tani! DATA E PROVIMIT 18 Maj 2019, e Shtunë – në orën 10:00 Ditën e provimit duhet ta keni me vete: ID, Laps, Gomë, Mprehëse. Rezultatet do të shpallën me datën 24 Maj 2019 në web faqe…