macprizren.net
PROVIMI PRANUES për regjistrim në klasën e 10-të
Apliko tani! DATA E PROVIMIT 20 Prill 2019, e Shtunë – në orën 10:00 Ditën e provimit duhet ta keni me vete: ID, Laps, Gomë, Mprehëse. Rezultatet do të shpallën me datën 24 Prill 2019 në web …