macprizren.net
Konkurs
Kolegji `Mehmet Akif`,Korishë,Prizren shpall konkurs për mësimdhënës të lëndës së Biologjisë. Kandidatët duhet : • Të ketë mbaruar Fakultetin në lëndën e përcaktuar. • Të ketë diplomë të vlefshme p…