macprizren.net
Rezultatet e Provimit Pranues 2018
Nxënësit të cilët kanë fituar bursë duhet të regjistrohen më së largu deri më 26 Maj 2018. Nxënësit emrat e të cilëve janë shënuar në këtë listë kanë fituar të drejtën e regjistrimit në shkollën to…