macprizren.net
INSTITUCIONET ARSIMORE GULISTAN – DEKLARATË PËR SHTYP
Institucionet Arsimore Gulistan kanë filluar aktivitetin arsimor edukativ në Kosovë prej vitit 2000. Këto institucione janë hapur në bazë të kërkesë të popullit shqiptar të Kosovës si pasojë e ndih…